Tanganu

Display:

La circa 25 km de centru orasului Bucuresti, in partea sa de sud-est, pe soseaua regionala ce leaga Capitala de Oltenita, se afla adunate gospodariile satului Tanganu, com. Cernica, raionul 23 August. Isotria leaga de numele acestei localitati una din cele mai vechi ctitorii domnesti de pe actualul teritoriu al Bucurestior: manastirea Tanganu, ridicata in a doua jumatate a secolului XV. 

 

 

 

Cercetari Arheologice la Tanganu
 2.09 MB
 07-27-2022

Printre vestigiile datînd din secolul al XV-lea în centrul Cîmpiei române, ctitoria voievodului Radu cel Frumos de la Tînganu ocupă un loc de seamă. Ridicată în deceniul al VII-lea al acelui secol mănăstirea Tînganu a avut o îndelungată existenţă, fără a atinge însă niciodată importanţa economică şi culturală a marilor unităţi monanale din Tara Românească. Investită cu moşii la Plătăreşti, Brăneşti, Oneşti sau Piţigaia, Milccasca lîngă oraşul Gherghiţa, Dragomireşti, Fundeni ş. a. 1) mănăstirea aceasta plasată pe o spinare de terasă, acolo unde valea Tinganului întîlneşte vechea matcă a Dîmboviţei, a dăinuit prin biserica ei pînă în a doua ~umătate a sec. al XIX-lea. ~ Numeroasele calamităţi care s-au abătut asupra mănăstirei cît şi proasta gospodărire a bunurilor ce-i aparţineau, au făcut din unitatea monahală a lui Radu cel Frumos o mănăstire modestă. Importanţa ei deosebită a rămas însă pînă în zilele noastre prin planul bisericii, preţioasă verigă între operele arhitectonice din a doua jumătate a sec. al XIV-lea şi cele ce vor împodobi oraşele Argeş şi Tîrgovişte în primele decenii ale sec. al XVI-lea