Biblio

Utilizarea testului Χ2 in arheologie. Studiu de caz– Necropola Neolitica de la Cernica-Caldararu

Title:      Utilizarea testului Χ2 in arheologie. Studiu de caz– Necropola Neolitica de la Cernica-Caldararu
Categories:      Istorie Locala Comuna Cernica
BookID:      9
Authors:      Raluca Kogalniceanu
ISBN-10(13):      n/a
Publisher:      Cercetari interdisciplinare
Number of pages:      0
Language:      English
Price:      0.00
Rating:      0 
Picture:      cover
Ebook:      Download ebook1.pdf
Description:     

Preocupându-ne problema riturilor funerare, am studiat, printre altele şi datele referitoare la necropola de la Cernica. Astfel, am constatat că, în monografia ce i-a fost dedicată1, această necropolă nu a fost abordată din toate unghiurile posibile. Unul dintre acestea este corelarea diverselor elemente ale ritualului funerar (poziţia corpului, obiectele de inventar) cu sexul sau vârsta defunctului. Colaborând în bune condiţii cu cercetătorii de la Centrul de Antropologie din Iaşi, am obţinut manuscrisul privitor la analiza antropologică efectuată pe lotul de schelete aparţinând necropolei neolitice de la Cernica2 (analiză care nu a fost inclusă în monografia publicată decât prin prisma datelor cu caracter general publicate de către antropologi). Acest fapt ne-a stimulat să încercăm o analiză care să aibă în componenţa sa elementele menţionate mai sus, cu atât mai mult cât, în cazul unui număr mare de morminte, indicaţiile privind sexul şi vârsta defunctului publicate în cadrul monografiei nu corespund cu analiza antropologică. Noi am utilizat, în cadrul studiului de faţă, informaţiile provenite direct de la antropologi (Anexa 1)3. 1

Mai mult decât atât, vom încerca să aducem în atenţia arheologilor un test statistic, numit „testul χ2”, care poate deveni un preţios instrument în analiza gradului de corelaţie dintre diversele elemente ale unui context dat. Un asemenea context (care prin structura sa internă specifică se pretează foarte bine la analiza cu ajutorul testului menţionat) este o necropolă, în cazul de faţă necropola neolitică de la Cernica.

Analiza pe care vom încerca să o realizăm are ca scop obţinerea de informaţii mai ample privind practicile funerare ale comunităţii căreia i-a aparţinut necropola menţionată.Reviews


Book Library, by OrdaSoft!