Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

Actualizare: 18-nov-2022. Raspunsul Romsilva cu privire la defrisarile care au loc in Padurea Cernica...

Mai jos va prezentam raspunsul trimis de Romsilva cu privire la defrisarile si taierile masive din Padurea Cernica. In data de 9-oct-2022, publicam articolul  "Jaf energetic la nationale...cu impacturi la locale. Defrisari masive in padurea Cernica" pe care il puteti revedea mai jos. 

In data de 10-oct-2022, Asociatia Vox Cernica transmitea catre Romsilva o cerere de solicitare de informatii in temeiul Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu privire la defrisarile care au loc in Padurea Cernica.

Pentru faptul ca raspunsul Romsilva nu a fost dat in termenele legale conform Art.7 din Legea 544/2001, Asociatia Vox Cernica a revenit catre Romsilva (in data de 14-nov-2022) cu o reclamatie (conform Art. 21 din aceasi lege) adresata inclusiv Directorului General si a Corpului de Control din cadrul Romsilva, dupa cum se poate vedea in copiile dupa e-mailurile transmise catre Romsilva.

In data de 16-nov-2022, Romsilva comunica prin ocolul silvic Branesti raspunsul sau la intrebarile formulate de Asociatia Vox Cernica cu privire la defrisarile care au loc intr-o anumita locatie din Padurea Cernica si care este descrisa mai jos find vorba de Autorizaţia de exploatare nr. a220011960067 din date de 01.09.2022, care  a permis "raderea" a inca 2.8 ha de padure si obtinerea a 1102.58 mc de masa lemnoasa. Aceasta zona taiata la "ras" este doar o mica parte din ariile dezpadurite in ultimii ani in baza asa numitelor "Amenajamantelor silvice" si care reprezinta proiecte tehnice aprobate prin ordin de ministru si in baza asa numitelor lucrari de "regenerare".

Dupa cum se poate observa, raspunsul Romsilva este unul foarte evaziv de fapt neraspunzand-se la unele intrebari pe care le-am adresat.

panou11.    Care este temeiul legal / statutar și care sunt programele / planurile de tăieri (cu furnizarea  acestor planuri) în baza căruia au avut loc aceste defrișări recente, la coordonatele GPS aproximative: Latitudine 44.43533475215979, Longitudine 26.281357867863147 

Dupa cum puteti vedea din raspunul de mai jos, nu ne-au fost transmise si planurile de amenajament solicitate la acest punct, raspunsul fiind unul vag / general, facandu-se referire la legislatia generala in vigoare.

2.    Care sunt motivele pentru care a fost defrișată zona din pădurea Cernica, după cum se poate vedea in foto / video, la locația menționată mai sus?

 Noi am intrebat care sunt motivele si ni se raspunde ca tipul de taiere care s-a executat a fost unul "la ras".

3.    Care este suprafața defrișată și care este volumul estimat de masă lemnoasă rezultată în urma defrișărilor?

 Raspuns conform intrebarii.

4.    Care au fost criteriile pentru selecția arborilor care au fost tăiați?

Raspuns general prin referire la anumite Norme Tehnice.

5.    Care este destinația (cine sunt beneficiarii) masei lemnoase rezultate și care sunt veniturile estimate a fi obținute în urma valorificării masei lemnoase rezultate în urma defrișărilor?

Dupa cum vedeti datele respective sunt considerate ca fiind  "informatii confidentiale" si nu pot fi facute public.

6.    Cum este organizată activitatea Direcției Silvice Ilfov, pentru paza și protecția împotriva tăierilor si valorificării ne-autorizate / ne-legale ale masei lemnoase din Pădurea Cernica si Căldăraru?

Raspuns acordat.

Va lasam si pe Dvs. sa analizati si sa comentati aceste raspunsuri si de asemenea vom reveni cu mai multe detalii dupa propria noastra analiza aprofundata, asupra celor prezentate de catre Ocolul Silvic Branesti.

Deocamdata, in baza tuturor celor prezentate pana acum, ramanem la opiniile pe care le-am formulat pana acum cu privire la problema defrisarilor din padurea Cernica si anume: sub umbrela unei legi permisive si in lipsa planurilor de management pentru Padurea Cernica, (padure care face parte din ariile protejate siturile "Natura 2000" - Lacul si Padurea Cernica), vom asista cum, sub o aparenta legala, in acest ritm, aceasta padure va fi redusa foarte curand, de la Codrii Vlasiei la o intindere de boscheti si lastaris.

 

 

Către:   DIRECTOR GENERAL
             REGIA NATIONALA A PADURILOR
             ROMSILVA
             DIRECȚIA SILVICĂ ILFOV
             Adresa: Str. Petricani, Nr. 9A, Corp 2,  Sector 2, cod poștal: 023841, București
             CC: Compartiment Corp Control
                    Compartiment comunicare si relatii externe
             E-mail: office@rnp.rosilva.ro
                         biroupresAceastă adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
                         office@bucuresti.rosilva.ro RECLAMATIE CONFORM ART.21/LEGEA 544/2001 Stimate D-le Director General, In data de 10-10-2022, a fost transmis, catre Romsilva, la adresele de e-mail urmatoare: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..ro, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.,  solicitarile de date si informatii (descrise in e-mail-ul anexat acestei reclamatii) de interes public conform Legii 544 / 2001, in vederea unei bune informari a opiniei publice. Pana astazi 14-nov-2022, la mai mult de 30 de zile de la data trimitierii e-mail-ului specificat si retransmis mai jos, persoana solicitanta a acestor date (conform art. 6/Legea 544/2001), in speta Asociatia Vox Cernica date de identificare: xxx, E-mail: asociatia @ voxcernica.ro, nu a primit vreun raspuns in termenele prevazute de art. 7/Legea 544/2001. In urma analizei acestei reclamatii cu privire la neaplicarea de catre compartimentele de specialitate a Romsilva si a refuzUlui acestora de a raspunde solicitarilor conform prevederilor Legii 544/2001, va rugam sa dispuneti conform atributiilor legale care va revin si conform prevederilor Legii 544/2001: Articolul 7
(1) Autoritățile și instituțiile publice au obligația să răspundă în scris la solicitarea informațiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcție de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare și de urgența solicitării. În cazul în care durata necesara pentru identificarea și difuzarea informației solicitate depășește 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiția înștiințării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.
(2) Refuzul comunicării informațiilor solicitate se motivează și se comunica în termen de 5 zile de la primirea petițiilor.
(3) Solicitarea și obținerea informațiilor de interes public se pot realiza, dacă sunt întrunite condițiile tehnice necesare, și în format electronic. Capitolul III Sancțiuni: Articolul 21
(1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorități ori instituții publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere și atrage răspunderea disciplinara a celui vinovat.
(2) Împotriva refuzului prevăzut la alin. (1) se poate depune reclamație la conducătorul autorității sau al instituției publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință de către persoana lezată.
(3) Dacă după cercetarea administrativa reclamația se dovedește întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamației și va conține atât informațiile de interes public solicitate inițial, cât și menționarea sancțiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.
Articolul 22
(1) În cazul în care o persoana se considera vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a carei raza teritorială domiciliază sau în a carei raza teritorială se afla sediul autorității ori al instituției publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.
(2) Instanța poate obliga autoritatea sau instituția publică să furnizeze informațiile de interes public solicitate și să plătească daune morale și/sau patrimoniale.
(3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului.
(4) Decizia Curții de apel este definitiva și irevocabilă.
(5) Atât plângerea, cât și recursul se judecă în instanță, în procedură de urgență, și sunt scutite de taxă de timbru. In baza celor de mai sus, va atragem atentia ca, in cazul in care, in continuare, nu se va raspunde la solicitarea de mai jos in termen de 10 zile calendaristice de la acest e-mail, Asociatia Vox Cernica isi rezerva dreptul de a actiona conform prevederilor legale din Legea 544/2001. Asociația Vox Cernica
xxx
        E-mail: asociatia @ voxcernica.ro AMEXA RECLAMATIE
e-mail transmis in data de 10-10-2022 catre Romsilva -------- Original Message --------
Subject: Solicitare date si informatii in temeiul Legii 544 / 2001 referitor defrisari in Padurea Cernica
Date: 2022-10-10 11:42
From: asociatia @ voxcernica.ro
To:     Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.birAceastă adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.office@bucuresti.rosilva.ro Către:    REGIA NATIONALA A PADURILOR
             ROMSILVA
             DIRECȚIA SILVICĂ ILFOV
             Adresa: Str. Petricani, Nr. 9A, Corp 2,  Sector 2, cod poștal: 023841, București
             E-mail: office@rnp.rosilva.ro
                         biroupresAceastă adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
                        office@bucuresti.rosilva.ro
Bună ziua, În temeiul Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public precum și pentru o corectă informare a publicului, vă solicităm să ne furnizați următoarele date și informații în cadrul răspunsurilor Dvs. la întrebările de mai jos cu privire la defrișările masive din Pădurea Cernica în aria localizată la coordonatele GPS aproximative: Latitudine 44.43533475215979, Longitudine 26.281357867863147. Vă rugăm să aveți în vedere că este vorba de defrișări noi, efectuate zilele trecute, așa cum se poate constata printr-o deplasare la locația prezentată mai sus și de asemenea după cum se poate vedea în fotografiile și video publicate în articolul: “Jaf Energetic La Naționale...Cu Impacturi La Locale. Defrișări Masive În Pădurea Cernica.”, accesibil la link-ul: https://www.voxcernica.ro/stiri/720-jaf-energetic-la-nationale-cu-impacturi-la-locale-defrisari-masive-in-padurea-cernica.html publicat în publicatia online: vww.voxcernica.ro 1.    Care este temeiul legal / statutar și care sunt programele / planurile de tăieri (cu furnizarea  acestor planuri) în baza căruia au avut loc aceste defrișări recente, la coordonatele GPS aproximative: Latitudine 44.43533475215979, Longitudine 26.281357867863147
2.    Care sunt motivele pentru care a fost defrișată zona din pădurea Cernica, după cum se poate vedea in foto / video, la locația menționată mai sus?
3.    Care este suprafața defrișată și care este volumul estimat de masă lemnoasă rezultată în urma defrișărilor?
4.    Care au fost criteriile pentru selecția arborilor care au fost tăiați?
5.    Care este destinația (cine sunt beneficiarii) masei lemnoase rezultate și care sunt veniturile estimate a fi obținute în urma valorificării masei lemnoase rezultate în urma defrișărilor?
6.    Cum este organizată activitatea Direcției Silvice Ilfov, pentru paza și protecția împotriva tăierilor si valorificării ne-autorizate / ne-legale ale masei lemnoase din Pădurea Cernica si Căldăraru? Vă rugăm să ne furnizați, răspunsurile Dvs. precum si datele si informațiile solicitate, în format electronic, pe adresa de e-mail asociatia @ voxcernica.ro în termenele prevăzute de Legea nr. 544 / 2001. In cazul unor neclaritati va rugam sa ne contactati la email sau telefon prezentat mai jos: Asociația Vox Cernica
xxx
        E-mail: asociatia @ voxcernica.ro

Articol initial:

La o plimbare prin padurea Cernica, pe drumul dinspre strada Decebal spre Casa Padurarului, in apropierea acesteia, am observat pe marginea drumului si in proximitate, mai multi copaci taiati pusi gramada, probabil asteptand sa fie facuti butuci si transportati spre...destinatii necunoscute...Îi puteti vedea in foto si video de mai jos.

Cu o zi inainte (sâmbătă, zi nelucrătoare), tot la o plimbare prin padurea Cernica, de data aceasta pe drumul ce duce spre Branesti, cu intrare din strada Traian, langa Manastirea ortodoxa de maici, de stil vechi, Sf. Ioan Maximovici, m-am intersectat cu mai multi biciclisti care ne frecventeaza din ce in ce mai des frumoasa padure Cernica, dar si cu doua dubite, care ce-i drept, pareau destul de "dubioase", fiind burdușite ochi cu butuci, proaspat taiati, gata de livrat...

Stiind ca, la capatul strazii Traian, adica la intrarea/iesirea din padure, exista o bariera sub lacat, (dupa cum puteti vedea in fotografii) nu mi-am facut o problema ca dubitele ar fi ale altcuiva decat ale celor care "gospodaresc" padurea Cernica si nu am fost inspirat pentru a face cateva foto ale acestora, dar eram in padure pentru relaxare si nu în cautarea taietorilor de lemne autorizati sau nu.

Îmi reproșez că, macar puteam sa fac niste foto urmelor auto sau a prezentei pe poteci a balegarului, urme care dovedesc circulatia intensa a vehiculelor terestre / "extraterestre", autopropulsate sau nu, cu un cal putere sau mai multi...

Apropo, pentru cei care doresc sa mai construiasca o casa din chirpici sau sa zugraveasca peretii folosind acest ingredient strict necesar, sau pentru cei care stiu ca acest balegar (de cal) e cel mai bun ingrasamant natural, le garantam prezenta bogata a acestei resurse ne(mai)pretuite si nelimitata in aceasta padure.

defrisari padurea cernica 9 sep 2022Parerea de rau, ca nu am facut fotografiile dubitelor respective, a aparut in momentul in care astazi, am vazut acesti copaci, la orizontală, pe marginea drumului si care nu par a fi niste vreascuri numai bune de încarcat în caruțe sau pe biciclete (ca pe vremuri) și nici taieri normale, de intretinere / regenerare, a unor copaci imbatraniti, uscati, ci mai degrabă, par a fi victimele unor defrișări in toata regula fără a se ține cont de viabilitatea lor.

Nu stim  (inca) de ce au fost taiati si de aceea vom folosi această ocazie, pentru o corecta informare a opiniei publice (și in baza Legii 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public) pentru a adresa (și pe această cale) către cei care gestioneaza fondul forestier proprietate publica a statului (in speta ROMSILVA prin Directia Silvica Ilfov - Ocol Silvic Branesti), urmatoarele intrebari (cu dreptul la replica asigurat):

 1. Care este temeiul legal / statutar și care sunt programele / planurile de tăieri (cu furnizarea  acestor planuri) în baza căruia au avut loc aceste defrișări recente, la coordonatele GPS aproximative: Latitudine 44.43533475215979, Longitudine 26.281357867863147 

2. Care sunt motivele pentru care a fost defrișată zona din pădurea Cernica, după cum se poate vedea in foto / video, la locația menționată mai sus?  
3. Care este suprafața defrișată și care este volumul estimat de masă lemnoasă rezultată în urma defrișărilor?
4. Care au fost criteriile pentru selecția arborilor care au fost tăiați?
5. Care este destinația (cine sunt beneficiarii) masei lemnoase rezultate și care sunt veniturile estimate a fi obținute în urma valorificării masei lemnoase rezultate în urma defrișărilor?
6. Cum este organizată activitatea Direcției Silvice Ilfov, pentru paza și protecția împotriva tăierilor si valorificării ne-autorizate / ne-legale ale masei lemnoase din Pădurea Cernica si Căldăraru?
 
Imediat ce vom primi raspunsurile de la autoritatile mentionate mai sus, vom publica o actualizare a acestui articol.

Defrisari padurea Cernica.

 

In sfarsit un mare mister a fost deslusit in legatura cu formele misterioase aparute in ultimii ani in Padurea Cernica. Se pare ca acestea pot fi vazute doar de sus, din satelit si despre care, nimeni nu a putut da inca o explicatie rationala.

A fost suficienta o plimbare "la sosea", pentru a ne da seama ca, OZN-urile de care tot vorbesc satenii si vazute in Padurea Cernica si Caldararu, nu sunt chiar atat de neidentificabile si nicidecum din alte zone ale universului cunoscut sau paralel.

Daca nu ne credeti click pe imaginile de mai jos: 

 

OZN-urile au aterizat in Padurea Cernica

A se citi si:

CUM SE TAIE MASIV SI "LEGAL" PADUREA CERNICA? VIDEO - FOTO

Padurea si lacul Cernica aur este ?! Sau loc pentru picnic si vile este !?

Ecosistemul in Padurea Cernica

Padurea Caldararu, Cernica, raiul PET-urilor si gunoaielor.

Muzeu 4x4 in aer liber in padurea Caldararu, la Iaason, vis-a-vis de strandul Cernica.

 

Adaugă comentariu
Pentru un dialog civilizat, articolele si comentariile care contin expresii vulgare, injurii catre alti utilizatori sau incita la violenta, ura, sunt defaimatoare, ofensatoare, promoveaza produse sau servicii, sau nu au legatura cu subiectul comentat, vor fi sterse. Responsabilitatea pentru articole si comentarii revine autorului acestora.
Campurile de mai jos marcate cu * sunt obligatorii.


Codul de securitate
Refriseaza codul / Introduceti codul in campul de mai jos

Vox Cernica TV