Evaluare utilizator: 4 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță inactivă
 

ACTUALIZARE 20-03-2023 - Propunere pentru noi expropieri pe raza localitatilor Cernica, Glina, Pantelimon - Lista suprafetelor, proprietarilor si valoarea despagubilor in Anexa mai jos (click buton rosu - Descarcare)

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum și a listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ – teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național ,,Autostrada de Centură București km 0+000-km 100+900, Sector Centura Nord km 0+000 – km 52+770, Lot 4: km 47+600 – km 52+070”

Astăzi, 17 martie 2023, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Hotărâre a Guvernului  privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum și a listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ – teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național ,,Autostrada de Centură București km 0+000-km 100+900, Sector Centura Nord km 0+000 – km 52+770, Lot 4: km 47+600 – km 52+070”

Scurtă descriere

Prin prezentul act normativ se propune aprobarea:

 • amplasamentului suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes ,,Autostrada de Centură București km 0+000-km 100+900, Sector Centura Nord km 0+000 – km 52+770, Lot 4: km 47+600 – km 52+070”, conform variantei finale a Proiectului Tehnic de Execuție, prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre;
 • listei proprietarilor de imobile proprietate privată supuse exproprierii, situate pe raza localităților Pantelimon, Cernica și Glina din județul Ilfov, așa cum rezultă din evidențele unităților administrativ – teritoriale, precum și a sumelor individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor în valoare de 171,54 mii lei, pentru un număr de 429 imobile în suprafață totală de 293.530 mp, prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre;
 • listei imobilelor proprietate publică a statului situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică ,,Autostrada de Centură București km 0+000-km 100+900, Sector Centura Nord km 0+000 – km 52+770, Lot 4: km 47+600 – km 52+070”, prevăzută în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre;

4) listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale situate pe amplasamentul suplimentar,  care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică ,,Autostrada de Centură București km 0+000-km 100+900, Sector Centura Nord km 0+000 – km 52+770, Lot 4: km 47+600 – km 52+070”, prevăzută în anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.

Suma de 42.171,54 mii lei  se alocă de bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2023, nr. 368/2022, la capitolul 84.01 "Transporturi", subcapitolul 03 "Transport Rutier", titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020", articolul 58.03 - "Programe din Fondul de Coeziune - FC".

Downloads:

,,Autostrada de Centură București km 0+000-km 100+900, Sector Centura Nord km 0+000 – km 52+770, Lot 4: km 47+600 – km 52+070”

Luni, 20 Martie 2023 18:51
Romanian
144.93 KB
299
 

STIRE INITIALA - 25-11-2022:

Hotărâre a Guvernului privind suplimentarea pe anul 2022 a sumei prevăzute ca justă despăgubire prin Hotărârea Guvernului nr. 354/2020 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național ”Autostrada de Centură București, sector Centură Sud km 52+770 - km 100+900”, pe raza localităților Glina, Cernica, Popești-Leordeni, Berceni, Vidra, Clinceni, Ciorogârla și din județul Ilfov, precum și modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 354/2020.

Pe 22 noiembrie 2022, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţa deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: 

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind suplimentarea pe anul 2022 a sumei prevăzute ca justă despăgubire prin Hotărârea Guvernului nr. 354/2020 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național ”Autostrada de Centură București, sector Centură Sud km 52+770 - km 100+900”, pe raza localităților Glina, Cernica, Popești-Leordeni, Berceni, Vidra, Clinceni, Ciorogârla și din județul Ilfov, precum și modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 354/2020

Astăzi,  22 noiembrie 2022, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: 

Hotărâre a Guvernului privind suplimentarea pe anul 2022 a sumei prevăzute ca justă despăgubire prin Hotărârea Guvernului nr. 354/2020 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național ”Autostrada de Centură București, sector Centură Sud km 52+770 - km 100+900”, pe raza localităților Glina, Cernica, Popești-Leordeni, Berceni, Vidra, Clinceni, Ciorogârla și din județul Ilfov, precum și modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 354/2020

Scurtă descriere

Prin prezentul proiect de act normativ se propune aprobarea unor măsuri, în scopul actualizării situației imobilelor care au fost afectate de realizarea lucrării de utilitate publică de interes național ”Autostrada de centură București, sector Centura Sud km 52+770-km 100+900” raza localităților Glina, Cernica, Popești-Leordeni, Berceni, Vidra, Clinceni și Ciorogârla din județul Ilfov.

După realizarea documentațiilor cadastrale individuale, pentru un număr de 431 de imobile cuprinse în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 354/2020 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național ”Autostrada de Centură București, sector Centură Sud km 52+770 - km 100+900”, pe raza localităților Glina, Cernica, Popești-Leordeni, Berceni, Vidra, Clinceni, Ciorogârla și din județul Ilfov, cu modificările ulterioare, au rezultat diferențe ale suprafețelor cuprinse în Anexa nr. 2 la Hotărârea antemenționată față de suprafețele rezultate din măsurătorile cadastrale și diferențe de categorie de folosință, poziționare intravilan/extravilan. Totodată, pentru unele dintre cele 431 de  imobile au rezultat și modificări ale numelui și/sau proprietarilor, în sensul identificării unora dintre aceștia care inițial, în baza informațiilor oferite de către unitățile administrativ – teritoriale, erau neidentificați sau au fost identificați moștenitorii legali ai proprietarilor inițial identificați.

De asemenea, o parte din imobile au fost dezmembrate pe numere cadastrale individuale, rezultând mai multe imobile, urmând a avea mai multe poziții, iar alte imobile au suportat modificări de ordin tehnic, motiv pentru care este necesar a fi eliminate din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 354/2020 cu modificările ulterioare.

Prin prezentul proiect de act normativ se propune aprobarea:

 • suplimentării sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 354/2020 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Autostrada de centură București, sector Centura Sud km 52 + 770 - km 100 + 900", pe raza localităților Glina, Cernica, Popești-Leordeni, Berceni, Vidra, Clinceni și Ciorogârla din județul Ilfov, cu suma totală de 44.819,47 mii lei.
 • modificării și completării anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 354/2020, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:
  • pozițiile nr. crt. 101, 102, 104-108, 110-113, 116, 118-122, 124, 127-134, 136, 137, 141, 143, -146, 149-152, 154, 155, 160, 167, 170, 173, 177, 180, 183, 185-194, 196-199, 202-204, 208, 241, 243, 244, 261, 263, 264, 266, 268, 270-275, 280-293, 295-302, 304-306, 308-313, 317, 322, 323, 325-329, 331-333, 335-339, 341-347, 350-355, 358-381, 384-387, 390, 391, 394, 399, 403, 405-421, 423, 424, 426, 428, 430, 437, 438, 471-473, 476, 485, 488, 501, 503, 512, 525, 535, 538, 552, 559, 560, 565, 566, 580, 608, 622, 633, 651, 654-656, 659, 660, 668-673, 702, 705, 706, 709-712, 726, 727, 729, 731, 778, 783, 858, 860, 862-867, 869-893, 895, 897-899, 901-907, 912-926, 928-948, 953-972, 979-990, 992-1014, 1016-1021, 1025, 1034-1036, 1042, 1043, 1048, 1051, 1070, 1073, 1074, 1082, 1094, 1112, 1113, 1115-1120, 1122, 1125-1127, 1154, 1156, 1170, 1175-1177, 1190, 1204-1206, 1214, 1215, 1217-1225, 1231, se modifică în sensul actualizării, în condițiile legii, a elementelor de identificare ale imobilelor, a titularilor de drepturi reale și a sumelor individuale aferente despăgubirilor, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.
  • după poziția nr. crt. 152 se introduce o nouă poziție, respectiv poziția nr. crt. 152¹, după poziția nr. crt. 167 se introduce o nouă poziție, respectiv poziția nr. crt. 167¹, după poziția nr. crt. 183 se introduce o nouă poziție, respectiv poziția nr. crt. 183¹, după poziția nr. crt. 535 se introduc două noi poziții, respectiv nr. crt. 535¹ şi 535², după poziția nr. crt. 622 se introduce o nouă poziție, respectiv poziția nr. crt. 622¹, rezultate în urma dezmembrării și care fac parte din coridorul de expropriere situat pe amplasamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 354/2020, cu modificările ulterioare.
  • se elimină pozițiile de la nr. crt. 135 și 303, deoarece, ca urmare a finalizării înregistrării sistematice la nivelul unității administrativ-teritoriale și a realizării  documentațiilor cadastrale de dezmembrare a suprafețelor afectate de coridorul de expropriere, s-a constatat că aceste suprafețe sunt deja incluse la alte poziții din Anexa nr. 2.

Suma totală de 44.819,47 mii lei, aferentă despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată, se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2022, nr. 317/2021, cu modificările și completările ulterioare, la capitolul 84.01 “Transporturi”, subcapitolul 03 “Transport rutier”, titlul 58 “Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, articolul 58.03 - "Programe din Fondul de Coeziune - FC".

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

Pentru descarcare fisier excel cu lista proprietarilor si sumelor click anexa:  Anexa1  sau butonul rosu - descarcare de mai jos: 

 "Autostrada de centură București, sector Centura Sud km 52 + 770 - km 100 + 900"", precum si pe raza localitatilor Popești-Leordeni, Berceni, Vidra, Clinceni și Ciorogârla din județul Ilfov.

Sâmbătă, 26 Noiembrie 2022 10:36
74.5 KB
276

Documentaţia poate fi consultată: 

 • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
 • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
 • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 05.12.2022:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 05.12.2022

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Prezentat în

Sedinta                               Data

 

Va prezentam imagini de la lucrarile noului nod rutier realizat la intersectia Autostrazii Soarelui (A 2) si viitoarea Autostrada de Centura a Capitalei (A 0) . Pe fundal pot fi vazute imagini ale satului Caldararu (comuna Cernica) si Manolache (comuna Glina).

Mai multe detalii click aici: Hotnews

 

Adaugă comentariu
Pentru un dialog civilizat, articolele si comentariile care contin expresii vulgare, injurii catre alti utilizatori sau incita la violenta, ura, sunt defaimatoare, ofensatoare, promoveaza produse sau servicii, sau nu au legatura cu subiectul comentat, vor fi sterse. Responsabilitatea pentru articole si comentarii revine autorului acestora.
Campurile de mai jos marcate cu * sunt obligatorii.


Codul de securitate
Refriseaza codul / Introduceti codul in campul de mai jos

Vox Cernica TV