Evaluare utilizator: 4 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță inactivă
 

Transferul dosarului de pensie pentru invaliditate (boală) la pensie pentru limită de vârstă (normală) este relativ simplu. Dosarul de pensie există la Casa de Pensii a judeţului Ilfov cu toate actele necesare. Nu există diferenţe – ne referim la acte - între cele două modalităţi de pensionare. În consecinţa pentru transfer trebuie doar următoarele acte:

- Buletin / Carte de identitate

- Ultimul talon de pensie

- Cerere prin care se solicită Casei de Pensii a judeţului Ilfov transferul

dosarului de pensie pentru invaliditate (boală) la pensie pentru limită de vârstă.

(Un model simplificat îl prezentăm în finalul acestor informaţii)

Programul Casei de Pensii a judeţului Ilfov este următorul:

===============================

Luni, miercuri, joi între orele 8.30 – 14.

===============================

Pensionarul se va adresa ghişeului de Informaţii. De obicei aceste documente se

primesc la acest ghişeu. În alte situaţii solicitantul este îndrumat la Camera 6.

Alte precizări:

-----------------

- Conform legii 263/2010 privind sistemul public de pensii (care înlocuieşte cunoscuta Lege 19/2000) cei care au efectuat munca în condiţii deosebite de muncă (grupa a 2-a) beneficiază de o reducere a vârstei de pensionare în conformitate cu următorul tabel:

========================= ==================

Anii intregi de grupa a 2-a                Anii cu care se

consemnaţi in cartea de muncă          reduce

sau decizia de pensionare                vârsta de pensionare

========================= =================

6 ani                            se reduce cu       1     an

8 ani                                   ,,                 1,5 ani

10 ani                                 ,,                 2    ani

12 ani                                 ,,                2,5  ani

14 ani                                 ,,                3     ani

16 ani                                 ,,                3,5   ani

18 an                                 ,,                 4      ani

20 ani                                ,,                 4,5   ani

22 ani                                ,,                 5      ani

24 ani                               ,,                 5,5    ani

26 ani                               ,,                 6       ani

28 ani                              ,,                 6,5     ani

30 ani                              ,,                 7       ani

32 ani                             ,,                 7,5     ani

35 ani                             ,,                 8        ani

-----------------------------------------------------------------------------------

Insistăm: este vorba de ANI INTREGI de grupa a 2-a . Legea nu permite nici o derogare! Chiar şi de o zi!

Anii câştigaţi prin munca efectuată în grupa a 2-a care duc la reducerea vârstei de pensionare asigură o PENSIONARE NORMALĂ pentru munca efectuată. Şi este similară cu aceia care ies la pensie normală pentru limită vârstă (deci fără grupa a 2-a).

- Rezolvarea cererii durează intre 3 şi 5 luni. În acest intervel pensionarul primeste pensia pentru boală. După primirea deciziei cu noua pensie primeşte cumulat diferenţa de bani care i se cuvine conform noii sume calculate.

***

Model simplificat de cerere pentru transferul dosarului de pensionare pentru invaliditate (boală) la pensie pentru limită de vârstă (normală):

***********************************************************************

DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul(a) ................................................ domiciliat(a) în satul....................,

strada............................., nr. .........., comuna............................, judeţul ....................,

vă rog să transferaţi dosarul meu de pensionare cu nr......................... de la pensie pentru invaliditate la pensie pentru limită de vârstă.

Precizez ca în conformitate cu informatiile cuprinse în decizia mea de pensionare pentru invalididate nr............... din .............. indeplinesc prevederile Legii 263/2010.

Data .................... Semnatura,

CATRE DOMNUL DIRECTOR AL CASEI DE PENSII A JUDETULUI ILFOV

************************************************************************

A SE CITI SI:

Modul de calcul al pensiilor.

Pensia de urmas

Pensia anticipata si pensia anticipata partiala.

Sistemul public de pensii pe intelesul tuturor.

Formalitati incasare ajutor de deces

Acte necesare dosare de pensionare