pensie anticipata

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
 

Actualizare 20-iulie-2016

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL
L E G E
pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. – Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică
după cum urmează:
1. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Se pot asigura în sistemul public de pensii, pe bază de contract de asigurare socială, în condiţiile prezentei legi, avocaţii, notarii,

personalul clerical şi cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, neintegrate
în sistemul public, precum şi orice persoană care doreşte să se asigure, respectiv să îşi completeze venitul asigurat.” 
2. Articolul 60 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 60. - (1) Fracţiunea de an de stagiu de cotizare realizată în grupa I şi/sau condiţii speciale de muncă, pentru care nu se acordă reducerea 2 vârstei standard de pensionare conform prevederilor art. 55 alin. (1) lit. b),

poate fi cumulată cu perioadele de stagiu de cotizare realizate în condiţii deosebite de muncă în vederea reducerii vârstei standard de pensionare conform prevederilor art. 55 alin. (1) lit. a).
(2) Reducerile vârstelor standard de pensionare prevăzute la art. 55, precum şi cele prevăzute de alte acte normative pot fi cumulate fără ca reducerea totală să fie mai mare de 13 ani.
(3) Vârstele de pensionare reduse în condiţiile alin. (2) nu pot fi mai mici de 50 de ani pentru femei şi de 52 de ani pentru bărbaţi, respectiv de 45 de ani pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c).” 
3. La articolul 65, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(4) Cuantumul pensiei anticipate parţiale se stabileşte din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă, prin diminuarea acestuia în raport cu stagiul de cotizare realizat şi cu numărul de luni cu care s-a redus vârsta standard
de pensionare, conform tabelului nr. 21.”
TABELUL nr. 21
Perioada de cotizare realizată peste stagiul standard complet de cotizare prevăzut în anexa nr. 5 Procentul de diminuare pentru fiecare lună de anticipare
(%)
până la 1 an peste 1 an peste 2 ani peste 3 ani peste 4 ani peste 5 ani  peste 6 ani între 7 şi 8 ani
0,50                     0,45           0,40           0,35          0,30           0,25           0,20                0,15 4. La articolul 65, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(5) Persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în zonele afectate de poluarea remanentă datorită extracţiei şi prelucrării minereurilor neferoase cu conţinut de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor,
clor, a pulberilor metalice, precum şi a emisiilor de amoniac şi derivate, respectiv Baia Mare, Copşa Mică, Zlatna şi Târgu Mureş, pe o rază de 8 km în jurul acestor localităţi, beneficiază de reducerea vârstei standard de
pensionare cu 2 ani fără penalizarea prevăzută la alin. (4).” Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României,
republicată.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR              PREŞEDINTELE SENATULUI
FLORIN IORDACHE                                                 CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

In acest articol vom aborda doua capitole, foarte importante, din noua lege 263/2010, numită: "Legea privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale" Este vorba despre capitolele "Pensie anticipata" si "Pensie anticipata partiala".

Precizăm, din nou, că este una dintre cele mai complexe legi emise după 1989. Prezentam cele mai importante prevederi ale legii:

Asiguratii care au depasit stagiul complet de cotizare cu cel putin 8 ani pot solicita pensie anticipata cu cel mult 5 ani inaintea varstei standard de pensionare (65 ani pentru barbati si 63 ani pentru femei). Precizam ca stagiul complet de cotizare este de 35 ani atat pentru barbati cat si pentru femei. Deci pentru a beneficia de pensie anticipata fara penalizare solicitantul trebuie sa lucreze efectiv minim 43 ani (35 ani, varsta standard de pensionare + 8 ani in plus, cat prevede legea).

Practic, sunt foarte rare cazurile cand se acorda pensie anticipata fara penalizare, datorita situatiilor limita in care pot fi indeplinite prevederile legii. Exemple concrete: pentru femeile care solicita pensie anticipata trebuie sa fi lucrat continuu cu "carte de munca" de la ... 15 ani. Adica 15 ani + 43 ani = 58 ani. Deci: 63 ani (varsta de pensionare pentru femei) - 5 ani (maxim reducere cat prevede legea) = 58 ani cat reies din exemplul de mai sus.. Barbatii trebuie sa fi lucrat continu cu "carte de munca" de la... 17 ani (si sa nu fi efectuat armata, concentrari sau alte intreruperi). Adica 17 ani + 43 ani = 60 ani. Deci: 65 ani (varsta de pensionare pentru barbati) - 5 ani (maxim reducere cat prevede legea) = 60 ani cat reies din exemplul nostru. Desigur se poate cere pensionarea anticipata si dupa implinirea varstei posibile pentru anticipare deci de 58 ani pentru femei si 60 ani pentru barbati, penalizarea este corespunzatoare numarului de luni (atentie! calculul se face in detaliu, adica in luni si nu in ani!) pentru care se cere reducerea varstei de pensionare si in functie de numarul de ani lucrati peste 35 ani, adica stagiul complet de cotizare. In concluzie: cu cat solicitarea de pensie anticipata partiala este mai aproape de 63 ani pentru femei si 65 ani pentru barbati cu atat penalizarea este mai mica.

- La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate nu se au in vedere perioadele asimilate (efectuarera stagiului militar, concentrari, efectuarea studiilor, in anumite conditii concediul pentru maternitate, prizoneriat, alte intreruperi ale activitatii, etc.). Concret: acele perioade in care nu s-au platit asigurarile sociale, desigur conform legilor de atunci.

- Marimea pensiei anticipate partiale se stabileste din marimea pensiei pentru limita de varsta cu diminuarea acesteia in raport cu,

si este bine de retinut:
a) stagiul de cotizare realizat (adica minim 35 ani)
b) cu numarul de ani (transformati in luni) cu care s-a redus varsta standard de pensionare. Concret: cate luni de anticipare sunt sub cele de
96 luni (adica 8 ani precizati de lege si necesari pentru pensie fara penalizari x 12 lunii). Penalizarea este de 0,75 % pentru fiecare luna anticipare si poate merge pana la maximum 45% (60 luni anticipare pentru 5 ani x 0,75 % pe luna = 45 %). Noi prezentam, in continuare, o varianta mult simplificata cu procentul de reducere care se aplica pensiei pentru varianta cea mai defavorabila solicitantului. Adica a cotizat doar 35 ani, minim cat prevede legea, si cere anticipare de 5 ani, maxim cat prevede aceiasi lege. Deci:
Anticipare un an reducere pensie cu 9 %
Anticipare 2 ani reducere pensie cu 18 %
Anticipare 3 ani reducere pensie cu 27 %
Anticipare 4 ani reducere pensie cu 35 %
Anticipare 5 ani reducere pensie cu 45 %

Repetam: pentru intelegere exemplul nostru este simplificat. In realitate calculele sunt mult complexe si se complica daca cererea de anticipare este sub 5 ani si solicitantul a lucrat mai mult de 35 ani.. Atunci intra in calcul lunile (si repetam, nu anii!) pentru care se cere anticiparea si procentele prezentate de noi se reduc corespunzator.

- La implinirea varstelor standard de pensionare (63 pentru femei si 65 pentru barbati) pensia anticipata devine pensie pentrru limita de varsta si penalizarea se elimina. Precizam ca aceasta suspendare a penalizarii nu se opereaza automat ci numai printr-o cerere formulata de pensionar si adresata Casei de Pensii Teritoriala (Judeteana) cu o luna inainte de implinirea varstei standard de pensioanre. Cu aceasta ocazie pensia este recalculata luandu-se in considerare si perioadele asimilate (armata, studii, concentrari, in anumite conditii concediu de maternitate, prizonierat si altele) care nu au intrat in calcul la stabilirea pensiei anticipate si, evident, foarte important, este suspendata penalizarea.

Precizam, ca de fiecare data: si la acest capitol, ne-am straduit sa prezentam cat mai pe intelesul tuturor prevederile Legii 263/2010. Dar legea este foarte complicata. De aceea pentru eventualele neintelegeri, observatii, nelamuriri, nedumeriri va asteptam, ca de obicei, pe portalul nostru, Voxcernica.ro

A se citi si:

Modul de calcul al pensiilor.

Pensia de urmas

Sistemul public de pensii pe intelesul tuturor.

Transfer dosar pensie invaliditate la pensie limita de varsta.

Acte necesare dosare de pensionare

Formalitati incasare ajutor de deces