Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

In cele ce urmeaza va prezentam o serie de statistici foarte interesante si inndicatori socio-economici ai comunei Cernica intre anii 2007 si 2016. Aceste statistici se refera la spatiul locativ disponibil, populatie, starea civila, forta de munca, numarul afacerilor, invatamant, cultura si arrta, sanatate, agricultura, constructii, turism etc. In curand vom publica si alte statistici cu privire la comuna Cernica si satele sale in cadrul rubricii "Statistici Cernica"

 

CERNICA                      
SURSA INS Romania                      
                       
Denumire indicator 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016  
                       
TERITORIU, LOCUINŢE, UTILITĂŢI PUBLICE                      
                       
Locuinţe existente - total - număr 2532 2519 2533 2625 3060 3112 3174 3224 3244 3275  
Locuinţe în proprietate majoritar de stat - număr 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
Locuinţe în proprietate majoritar privată - număr 2531 2518 2532 2624 3059 3111 3173 3223 3243 3274  
Suprafaţa locuibilă existentă - total mp 117742 117264 119478 134864 162024 170955 177768 182786 184736 188776  
Suprafaţa locuibilă existentă - prop. majoritar de stat - mp 34 34 34 34 12 12 12 12 12 12  
Suprafaţa locuibilă existentă - prop. majoritar privată - mp 117708 117230 119444 134830 162012 170943 177756 182774 184724 188764  
Lungimea totală a reţelei simple de distribuţie a apei potabile - km - - - - - - - - - 11.7  
Capacitatea instalaţiilor de producere a apei potabile - mc/zi - - - - - - - - - 1814  
Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor - total - mii mc - - - - - - - - - 1  
Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor - uz casnic - mii mc - - - - - - - - - 1  
Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare - km - - - - - - 13.4 13.4 13.4 13.4  
Lungimea totală a conductelor de distribuţie a gazelor - km 8.7 13.5 13.8 19.5 27.3 36.8 36.9 37.4 37.3 37.9  
Gaze naturale distribuite-total- mii mc 2107 2055 1927 2436 2564 2498 2490 2496 2891 3138  
Gaze naturale distribuite-uz casnic- mii mc 483 476 611 671 733 816 1056 1171 1196 1266  
                       
POPULAŢIE                      
                       
Populaţia după domiciliu - total, la 1 iulie 8884 9074 9262 9469 9696 9831 9988 10172 10254 10419  
Populaţia după domiciliu - femei, la 1 iulie 4491 4599 4714 4828 4951 5002 5094 5167 5199 5267  
Populaţia după domiciliu - total, la 1 ianuarie 8840 8929 9199 9383 9630 9773 9934 10080 10233 10339  
Populaţia după domiciliu - femei, la 1 ianuarie 4475 4525 4674 4787 4911 4975 5061 5131 5199 5225  
Născuţi-vii 131 129 145 135 122 123 116 126 124 111  
Rata natalităţii (născuţi-vii la 1000 de locuitori) 14.7 14.2 15.7 14.3 12.6 12.5 11.6 12.4 12.1 10.7  
Născuţi-morţi 1 1 - 1 - 1 - - - -  
Rata mortinatalităţii (născuţi-morţi la 1000 de născuţi-vii + morţi) 7.6 7.7 0.0 7.4 0.0 8.1 0.0 0.0 0.0 0.0  
Decedaţi - total 117 109 135 101 98 117 114 110 115 96  
Rata mortalităţii (decedaţi la 1000 de locuitori) 13.2 12.0 14.6 10.7 10.1 11.9 11.4 10.8 11.2 9.2  
Decedaţi sub 1 an - - 2 2 - 1 2 1 1 -  
Rata mortalităţii infantile (decedaţi în vârstă de sub 1 an la 1000 născuţi-vii) 0.0 0.0 13.8 14.8 0.0 8.1 17.2 7.9 8.1 0.0  
Căsătorii 89 95 56 58 48 61 42 49 53 65  
Rata nupţialităţii (căsătorii la 1000 de locuitori) 10.0 10.5 6.0 6.1 5.0 6.2 4.2 4.8 5.2 6.2  
Divorţuri 5 11 7 2 4 9 2 6 9 19  
Rata divorţialităţii (divorţuri la 1000 de locuitori) 0.60 1.20 0.80 0.20 0.40 0.90 0.20 0.60 0.90 1.80  
Stabiliri de domiciliu în localitate (incl. migraţia externă) 188 342 257 337 216 307 264 319 272 313  
Plecări cu domiciliul din localitate (incl. migraţia externă) 114 101 96 121 93 153 120 153 179 171  
Stabiliri de reşedinţă în localitate la 1 ianuarie 286 262 355 400 264 170 162 101 213 215  
Plecări cu reşedinţa din localitate la 1 ianuarie 29 23 20 36 25 24 34 28 37 45  
Emigranţi definitivi - 1 1 - - 1 1 1 1 3  
Imigranţi definitivi 3 2 1 - - 16 - 3 1 4  
Notă: Populaţia după domiciliu reprezintă numărul persoanelor cu cetăţenie română şi domiciliul pe teritoriul României, delimitat după criterii administrativ-teritoriale. Domiciliul persoanei este adresa la care aceasta declară că are locuinţa principală, trecută în cartea de identitate, aşa cum este luată în evidenţa organelor administrative ale statului. Sursa datelor: surse administrative - Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date - Registrul Naţional de Evidenţa a Persoanelor, Direcţia Generală de Paşapoarte şi surse statistice - rezultatele cercetărilor statistice exhaustive privind natalitatea şi mortalitatea, pentru numărul născuţilor-vii şi al decedaţilor din intervalul de timp studiat (bazate, la rândul lor, pe surse administrative).                      
Pentru indicatorii: Rata natalităţii, Rata mortalităţii, Rata nupţialităţii, Rata divorţialităţii - datele sunt provizorii pentru perioada 2007-2016.                      
Pentru indicatorii: Stabiliri cu domiciliul (inclusiv migraţia externă), Plecări cu domiciliul (inclusiv migraţia externă), Emigranţi definitivi şi Imigranţi definitivi - datele sunt provizorii pentru perioada 2007-2016.                      
                       
FORŢA DE MUNCĂ                      
                       
Salariaţi - total - număr mediu 1109 1302 1036 1135 1281 1317 1335 1606 1771 2276  
Numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul anului - total - - - 100 49 61 102 79 70 85  
Numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul anului - femei - - - 43 23 32 43 32 35 35  
Numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul anului - bărbaţi - - - 57 26 29 59 47 35 50  
                       
STATISTICA ÎNTREPRINDERILOR                      
                       
Întreprinderi active - total - număr - 134 144 132 138 149 155 182 211 231  
Întreprinderi active - agricultură, silvicultură şi pescuit - număr - 3 5 5 5 6 9 9 11 7  
Întreprinderi active - industrie - număr - 17 20 19 15 15 13 21 19 25  
Întreprinderi active - construcţii - număr - 27 26 18 15 12 11 18 20 24  
Întreprinderi active - comerţ - număr - 60 58 62 62 66 70 71 83 89  
Întreprinderi active - alte activităţi - număr - 27 35 28 41 50 52 63 78 86  
Întreprinderi nou create - număr - 36 26 19 29 44 21 40 66 -  
Întreprinderi închise (desfiinţate) - număr - 19 31 25 10 19 27 28 24 -  
În numărul întreprinderilor active sunt cuprinse şi cele cu activităţi de asigurări, reasigurări şi fonduri de pensii şi alte activităţi de intermedieri monetare.                      
                       
ÎNVĂŢĂMÂNT                      
                       
Unităţi de învăţământ - total 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  
Şcoli din învăţământul primar şi gimnazial (inclusiv special) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  
Şcoli din învăţământul primar şi gimnazial - - - - - - 3 3 3 3  
Institute de învăţământ universitar - sector privat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
Populaţia şcolară - total 1212 1201 1252 1233 1223 1247 1276 1332 1312 1318  
Copii înscrişi în grădiniţe 239 236 247 244 294 260 224 245 166 181  
Elevi înscrişi în învăţământul preuniversitar 721 729 754 749 743 853 892 928 957 966  
Elevi înscrişi în învăţământul primar şi gimnazial (inclusiv special) 721 729 754 749 743 853 892 928 957 966  
Elevi înscrişi în învăţământul primar (inclusiv special) 413 398 408 402 395 501 532 579 596 599  
Elevi înscrişi în învăţământul gimnazial (inclusiv special) 308 331 346 347 348 352 360 349 361 367  
Elevi înscrişi în învăţământul primar şi gimnazial - - - - - - 892 928 957 966  
Elevi înscrişi în învăţământul primar - - - - - - 532 579 596 599  
Elevi înscrişi în învăţământul gimnazial - - - - - - 360 349 361 367  
Studenţi înscrişi - sector privat 252 236 251 240 186 134 160 159 189 171  
Absolvenţi - total - - - 143 106 107 109 86 104  
Absolvenţi învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv special) - - - 74 58 67 74 64 69  
Absolvenţi învăţământ gimnazial - - - - - 67 74 64 69  
Absolvenţi învăţământ superior - sector privat - - - 69 48 40 35 22 35  
Personal didactic - total 81 84 73 74 65 66 67 71 72 70  
Personal didactic în învăţământ preşcolar 10 10 10 10 10 10 9 10 7 8  
Personal didactic în învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv special) 51 54 44 44 39 39 38 41 48 46  
Personal didactic în învăţământ primar (inclusiv special) 24 21 20 19 19 16 15 16 18 20  
Personal didactic în învăţământ gimnazial (inclusiv special) 27 33 24 25 20 23 23 25 30 26  
Personal didactic în învăţământ primar şi gimnazial - - - - - - 38 41 48 46  
Personal didactic în învăţământ primar - - - - - - 15 16 18 20  
Personal didactic în învăţământ gimnazial - - - - - - 23 25 30 26  
Personal didactic în învăţământ universitar - sector privat 20 20 19 20 16 17 20 20 17 16  
Săli de clasă şi cabinete şcolare 40 37 36 33 33 55 42 53 49 52  
Laboratoare şcolare 3 7 6 6 6 7 7 8 10 10  
Săli de gimnastică - total 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3  
Terenuri de sport - total 3 7 6 6 6 4 4 5 5 5  
PC - total 52 72 82 102 102 114 121 127 127 131  
"…" Anul şcolar/universitar 2016/2017 se încheie dupa examenul de corigenţă din toamnă, datele pentru absolvenţi fiind disponibile în următoarea Monografie a judeţului                      
                       
CULTURĂ ŞI ARTĂ                      
                       
Biblioteci - total - număr 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4  
Volume existente în biblioteci - număr - - - - 14588 13800 12600 12865 46037 46639  
Cititori activi la biblioteci - număr persoane - - - - 388 443 465 746 986 1139  
Volume eliberate - număr - - - - 1080 1150 705 1293 1688 2060  
Personalul angajat din biblioteci - număr persoane - - - - - - - 2 2 3  
                       
SĂNĂTATE                      
                       
Paturi în spitale (inclusiv în centre de sănătate) - sector public - număr 326 326 327 312 295 295 295 295 295 295  
Medici - sector public - persoane 16 16 14 12 11 14 14 13 13 6  
din total: Medici de familie-sector public-persoane 4 4 4 4 4 1 - - - -  
Stomatologi - sector public - persoane 2 4 4 2 2 - - - - -  
Farmacişti - sector public - persoane 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
Personal sanitar mediu - sector public - persoane 47 50 51 41 39 30 33 34 31 15  
Spitale - sector public - - - - 1 1 1 1 1 1  
Centre de sănătate mintală - sector public - număr - - - - 1 1 1 1 1 -  
Cabinete medicale de familie-sector public 4 4 4 4 4 - - - - -  
Farmacii - sector public 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
Ambulatorii integrate spitalului - sector public 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
Cabinete stomatologice - sector public 2 3 3 2 2 - - - - -  
Laboratoare medicale - sector public 2 2 2 2 1 3 3 3 3 4  
Medici - sector privat - persoane 2 2 2 2 3 4 6 7 7 8  
din total: Medici de familie-sector privat-persoane - - 1 - - 4 5 6 6 6  
Stomatologi - sector privat - persoane 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2  
Farmacişti - sector privat - persoane 2 2 2 2 2 3 3 5 3 3  
Personal sanitar mediu - sector privat - persoane 1 1 1 1 1 2 2 2 4 4  
Cabinete stomatologice - sector privat - - 1 1 1 3 3 4 2 2  
Cabinete medicale de specialitate- sector privat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
Farmacii - sector privat 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4  
Cabinete medicale de familie-sector privat - 1 1 - - 4 4 4 5 5  
În anul 2012 conform dispoziţiilor Centrului Naţional de Statistică şi Informatică în Sănătatea Publică (CNSISP) cabinetele medicale individuale (inclusiv cabinetele medicale individuale ale medicilor de familie) societăţile medicale ale medicilor de familie şi societăţile medicale civile de specialitate au fost trecute în privat.                      
                       
AGRICULTURĂ                      
                       
Suprafaţa totală - ha 3873 3873 3873 3874 3874 3873 3873 3873 - -  
Suprafaţa agricolă după modul de folosinţă - ha 3224 3215 3212 2558 2556 2553 2553 2553 - -  
Suprafaţa arabilă - ha 3140 3131 3128 2474 2472 2500 2500 2500 - -  
Suprafaţa - livezi şi pepiniere pomicole - ha 20 20 20 20 20 - - - - -  
Suprafaţa - vii şi pepiniere viticole - ha 41 41 41 41 41 30 30 30 - -  
Suprafaţa - păşuni - ha 22 22 22 22 22 22 22 22 - -  
Suprafaţa - fîneţe - ha 1 1 1 1 1 1 1 1 - -  
                       
CONSTRUCŢII                      
                       
Locuinţe terminate - total - număr 23 14 22 98 67 52 62 50 20 33  
Locuinţe terminate din fonduri private - număr 23 14 22 98 67 52 62 50 20 33  
Locuinţe terminate din fondurile populaţiei - număr 23 14 22 98 67 52 62 50 20 33  
Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale (exclusiv pentru colectivităţi) - număr 85 107 61 55 37 43 33 52 60 41  
Autorizaţii de construire eliberate pentru alte clădiri (hotel, clădiri similare, clădiri pentru comerţ) - număr - 4 - - - - - - - -  
Autorizaţii de construire eliberate pentru alte clădiri - număr - - 1 1 - 5 6 5 5 -  
Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale (exclusiv pentru colectivităţi) - mp 15713 20284 12285 10754 6222 6362 5040 7477 10668 5910  
Autorizaţii de construire eliberate pentru alte clădiri - mp - 6545 - - - - - - 7615 480  
Autorizaţii de construire eliberate pentru alte clădiri (hotel, clădiri similare, clădiri pentru comerţ) - mp - - 1159 1627 - 8465 4236 5144 - -  
                       
TURISM                      
                       
                       
Structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică                      
Unităţi de cazare - (total) număr 2 2 2 2 - - - - - -  
Unităţi tip casuţă - număr 1 1 1 1 - - - - - -  
Tabere de elevi şi preşcolari - număr 1 1 1 1 - - - - - -  
                       
Capacitatea de cazare existentă                      
Capacitatea de cazare turistică existentă - (total) locuri 76 76 76 76 - - - - - -  
Capacitatea de cazare turistică existentă în unităţi tip casuţă - locuri 16 16 16 16 - - - - - -  
Capacitatea de cazare turistică existentă în tabere de elevi şi preşcolari - locuri 60 60 60 60 - - - - - -  
                       
Capacitatea de cazare în funcţiune                      
Capacitatea de cazare turistică în funcţiune - (total) locuri-zile - - - - - - - - - -  
Capacitatea de cazare turistică în funcţiune în unităţi tip casuţă - locuri-zile - - - - - - - - - -  
                       
Sosiri ale turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică                      
Sosiri ale turiştilor - (total) număr - - - - - - - - - -  
Sosiri ale turiştilor în unităţi tip casuţă - număr - - - - - - - - - -  
                       
Înnoptări în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică                      
Înnoptări - (total) număr - - - - - - - - - -  
Înnoptări în unităţi tip casuţă - număr - - - - - - - - - -  

Articole asemanatoare

Adaugă comentariu
Pentru un dialog civilizat, articolele si comentariile care contin expresii vulgare, injurii catre alti utilizatori sau incita la violenta, ura, sunt defaimatoare, ofensatoare, promoveaza produse sau servicii, sau nu au legatura cu subiectul comentat, vor fi sterse. Responsabilitatea pentru articole si comentarii revine autorului acestora.
Campurile de mai jos marcate cu * sunt obligatorii.


Codul de securitate
Refriseaza codul / Introduceti codul in campul de mai jos

Vox Cernica TV